Petr Spěvák - PHP programátor

Nemám rád psaní úvodů, tak to vezměme rovnou od prostředka:

<?php

namespace Spevak\Petr;

class Znalosti
{
  public $PHP7 = 'OOP, návrhové vzory, zpracování výjimek, MVC, využití knihoven třetích stran, Unit testy';
  public $SQL = 'práce s MySQL/MariaDB, částečně i MS-SQL, návrh databáze, pokročilé dotazy';
  public $HTML5 = 'orientace v možnostech verze, psaní kódu, převod HTML do Latte nebo Twig šablon';
  public $JavaScript = 'využití jQuery a dalších knihoven, psaní jednoduchých funkcí';
  public $CSS = 'orientace v kódu, dopsání potřebných selektorů';
  public $Composer = 'instalace, ovládání přes CLI a PhpStorm, orientace v composer.json';
  public $Git = 'instalace, ovládání přes CLI a PhpStorm, práce s místními a vzdálenými repozitáři';
  public $Docker = 'instalace, ovládání přes CLI a PhpStorm, Dockerfile, docker-compose.yml';
  public $UML = 'use case diagram, class diagram';
  public $Symfony = 'základy, momentálně jsem ve fázi učení';
  public $Doctrine = 'základy, momentálně jsem ve fázi učení';

  public function __toString()
  {
    return 'Rád se naučím cokoliv nového.';
  }
}